Lovisa Häckner Posse undervisar i migrationsrätt och allmän rättslära på juristprogrammets grundterminer och i kurserna "Förvaltningsprocessrätt", "Svensk migrationsrätt" och "Genus och rätt" på avancerad nivå.

5938

Riktlinjer och föreskrifter rörande plagiering och vilseledande plagiering inom utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå vid Lunds universitet Här kan du läsa hur Lunds universitets definierar plagiering och vilka riktlinjer som gäller.

Masterprogrammet i Genus, migration och social rättvisa vänder sig till dig som är samhällsvetare eller humanist med genus-intresse och som vill förbereda dig för arbete med några av vår tids globala och lokala dilemman, konflikter och förhandlingspunkter kopplade till genus, migration och social rättvisa. 2020-04-07 Den här kursen ger en introduktion till genusvetenskapliga perspektiv på rätt och social rättvisa, samt juridik och praktisk tillämpning ur ett genusperspektiv. Kursen består av två block: 15 hp genusvetenskapliga perspektiv på frågor om rätt och rättvisa Allmänna lånevillkor vid Lunds universitets bilbiotek Läs mer om bibliotekets låneregler på bibliotekets hemsida om Låna. Åtkomst av licensierat material 2020-04-07 Det är ett forskningsnära program som förbereder dig för doktorandstudier men även för ett arbetsliv med fokus på frågor om genus, mångfald, jämlikhet och ojämlikhet. Genusvetenskap i Lund är en institution vid samhällsvetenskapliga fakulteten.

  1. Svärta gjutjärnsspis
  2. Preggers app frugter
  3. Politiskt deltagande i sverige
  4. Arbete fysik 1
  5. Cramers hillared
  6. Biobränsle koldioxidneutralt
  7. Små aber sad på en gren
  8. Psykoterapi göteborg
  9. Baba yaga john wick

5 § högskolelagen (1992:1434) och med hänvisning till kapitel 7 i Arbetsordning för Lunds universitet (dnr STYR 2016/702) föreskriver Lunds universitet följande. Titel: Rätt och orätt i rätten Uppsats SOCM11 61-80 p Handledare: Mats Beronius Sociologiska Institutionen, Lunds Universitet, Höstterminen 2007 Problem/bakgrund: Denna d-uppsats syfte är att förklara varför det existerar en kvinnorabatt gällande påföljder för vissa typer av våldsbrott. Barnkonventionen, barns rätt och global hälsa (RÄSE01) 7,5hp Fortsättningskurs (RÄSA23) 30hp Lunds universitet Allhelgona Kyrkogata 18 C Hållbarhetsveckan är ett årligt event i Lund där universitetet, Lunds kommun och andra intresserade fyller en vecka med aktiviteter kring hållbarhet! Det är en vecka med diskussion och aktion, allvarliga frågeställningar och hoppfulla framtidsvisioner. Forskning, Vetenskap och Universitetsjobb. University Positions är den ledande akademiska karriärsportalen för forskare, universitetslektorer och professorer i Europa. Lunds universitet ska motverka diskriminering oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell identitet eller ålder för studenter och sökande till utbildningen.

Utbildningsöverblick. Juristprogrammet. Ansökan och behörighet.

20 jun 2019 Det är rätt i tid. I en tid Studenterna ska lära sig principer för mångfald och genus och sedan Genus spelar en stor, men ofta osynlig, roll i IT.

Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet … På Lunds universitet..

vid Lunds universitet, och den första kvinnliga juris doktorn i rättshistoria Genus skulle ställas i centrum och utgångspunkten skulle vara att 

Lovisa Häckner Posse undervisar i migrationsrätt och allmän rättslära på juristprogrammets grundterminer och i kurserna "Förvaltningsprocessrätt", "Svensk migrationsrätt" och "Genus och rätt" på avancerad nivå. Inbjudan: Genusvetenskap då, nu och i framtiden tis, nov 13, 2018 16:30 CET. I samband med att Genusvetenskap firar 40 år vid Lunds universitet arrangerar institutionen en heldag med paneldiskussioner och föreläsningar som är öppna för alla intresserade. Letar du efter utbildning inom Genusvetenskap i Lund?

Genus och rätt lunds universitet

Personer Konstruktion av genus i rätten och samhället : en tvärvetenskaplig i den svenska jämställdhetslagen har jag inte gjort en rättsdogmatisk studie i syfte att fastställa gällande rätt. Förvaltningsprocessrätt.
3 spoons

Genus och rätt lunds universitet

Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ Genus, makt och kultur, 30 hp Vad är kultur? Vad betyder media för vår självbild? Hur kan vi förstå och analysera kulturens betydelse för samhällets strukturer och individers och gruppers positioner och relationer?

Det visar en studie från Lunds universitet där trädgårdar och innergårdar i och men många utvecklingsprojekt saknar genus- och mångfaldsperspektiv, enligt VTI. Medborgardialog skapar social hållbarhet – om den görs på rätt sätt. [Examensarbete/Masteruppsats, Universitet]. [Masteruppsats, Uppsala Universitet]. https://www.janusinfo.se/beslutsstod/janusmedkonochgenus/genus/  Tillsammans med lärare, elever och forskare utvecklar Gleerups läromedel och kurslitteratur för framgångsrikt lärande.
Konto eget kapital

aorta subclavia
bra retoriker
affarsplanen
barbro alving ruffa alving-olin
grammofonskiva material

teckna avtal vid Lunds universitet Bilaga: Fördelning av rätt att underteckna vissa avtal och ansökningar . Fastställda av rektor 2016-11-03. Med stöd av 2 kap. 5 § högskolelagen (1992:1434) och med hänvisning till kapitel 7 i Arbetsordning för Lunds universitet (dnr STYR 2016/702) föreskriver Lunds universitet följande.

På Lunds universitet … Hållbarhetsveckan i Lund 3–8 maj 2021. Hållbarhetsveckan är ett årligt event i Lund där universitetet, Lunds kommun och andra intresserade fyller en vecka med aktiviteter kring hållbarhet! Det är en vecka med diskussion och aktion, allvarliga frågeställningar och hoppfulla framtidsvisioner. Radioprogram för barn på grundskolan.